485 107 462

ÚČOV Praha - větrání šaten a kanceláří

Dodávka a montáž VZT jednotek pro větrání a chlazení kanceláří na čistírně odpadních vod v Praze.
Dodávka a montáž VZT jednotek pro větrání šaten. Dokončeno v roce 2020.