485 107 462

Rekonstrukce VZT ve spilce v pivovau Rohozec

Byla provedena kompletní rekostrukce VZT ve spilce pivovaru Rohozec. Jednalo se o dodávku a montáž nové rekuperační jednotky pro tři spilky pivovaru Rohozec pro řešení úspory energie při chlazení a větrání spilek a dosahování optimální koncentrace CO2 v prostorách spilek. Zařízení předáno investorovi v červenci 2019.